Sąd rozstrzygnie spór dotyczący ulicy Kleczewskiej?