Szkoły ponadpodstawowe dostosowują ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy