Szkoły z powiatu konińskiego wezmą udział w konkursie o zdrowym stylu życia.

W roku szkolnym 2022/23 realizowana jest XVI edycja programu ,,Trzymaj Formę”, który skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców. Jego cel to edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i odpowiedniej diety.