Uczniowie klas 4-8 i szkół ponad podstawowych wrócili do szkół