„Wystawa dzieła Franciszka Starowieyskiego w Koninie”